2023. szeptember 14. 07:00 - Danube Institute

Hogyan jutott Amerika idáig? II. A három eszme átka

“A trumpizmus Amerika elmúlt hatvan évének bizarr kotyvaléka. Felemelkedéséért és az amerikai kultúra lezüllesztéésért a szabadelvűség legújabb kori alakulása is felelős” - konkludált előző cikkünk. De pontosan hogyan fordította a legújabb kori liberalizmus három domináns irányzata önmaga ellen a társadalom egy jelentékeny részét? Olyan karakterológiával látták el az amerikai eliteket, amikből könnyű volt mozgalmi tőkét kovácsolni.

shutterstock_742366738.jpg

Sorozatunk első részében röviden áttekintettük az amerikai politika eszmei térképének alakulását az elmúlt hatvan évben. Megállapítottuk, hogy a turmpizmus azon szellemi mozgalmakkal szemben emelkedett fel, amelyek az amerikai liberalizmus legújabb kori történetének keretrendszerét alkották. Ezek a mozgalmak a neokonzervativizus, a neoliberalizmus és a manapság csak „woke”-nak nevezett posztmodern igazságosság projekt.

De pontosan milyen frusztrációkat generáltak ezek a mozgalmak a társadalomban, amelyekre a trumpizmus lehetett a válasz? Noha a válasz összetett, hiszen a különböző szellemi mozgalmak más és más alakulások eszmei hátterét alkották, ezek az alakulások egy ponton mégis összeérnek:

általában véve az amerikai elitekről készítettek mentális lenyomatot. Így ahhoz járulhattak hozzá, hogy a Trump által felkarolt választói tömegek feszültségeit és indulatait egy jól kibontott, sztereotipizálható elit-karakterológia ellen targetálni, célozni lehessen.

Először is a neokonzervativizmus a közgondolkodásban nyilvánvalóan Irak amerikai inváziója és a „demokrácia-export” szinonimájává vált. Mindezt remekül lehetett kamatoztatni az „elitekkel” szembeni harcban. Az alábbi felvétel az egyik – még 2016-os – republikánus elnökjelölti vitán készült.

Azt rögzíti, ahogy Donald Trump felelősségre vonja ellenfele, a Jeb Bush (ifj. George W. Bush öccse) által felkarolt Bush-adminisztrációt. Az elsődleges politikai élmény, amit Trump igyekszik körüljárni, az amerikai elit több ezer milliárd dollárját felélő döntései, amelyek ahelyett, hogy az amerikai polgárok életét segítették volna – pl. megújították volna az USA infrastruktúráját – szükségtelenül biztonsági kockázatnak tették ki őket. (Hasonló retorikai húrokat penget mostanában a republikánus paletta új táltosa, Vivek Ramaswamy, aki az Ukrajna támogatására költött összeget inkább a déli határon húzandó „Fal” befejezésére költené). Tehát

a neokonzervatív politikának is következménye az a Trump által kiaknázott és élénkített mentális beidegződés, hogy az elitek nem törődnek az emberekkel.

Ennek a beidegződésnek a legnyilvánvalóbb kitermelője ugyanakkor az a neoliberális gazdasági paradigma, ami a világválságot megelőzően a kétpárti konszenzust formálta. A Szovjetunió összeomlását követően a világgazdaság felett eluralkodó neoliberális globalizáció – amellett, hogy történelmileg példátlan gazdagodást hozott a világba és még a globális egyenlőtlenségeket is némileg csökkentette – a fejlett, iparosodott társadalmakat egyre megosztotta. Az ipar a fejlődő világba történő átszervezésével a középosztály egyre kiürült, a társadalmon belüli egyenlőtlenségek nőttek, a bérből és fizetésből élők jövedelmei stagnálásnak indultak.

 A társadalmi egyenlőtlenség mértékét kimutató GINI index alakulása az Egyesült Államokban 1975 óta

 

Forrás: Federal Reserve Economic Data

Az alábbi videó Trump jelenlegi elnöki kampányának egy New Hampshire-i rendezvényén készült; Trump az elmúlt évtizedek neoliberális egyezményeivel szemben méltatja a kormányzása alatt kibontakozó gazdasági sikereket. Szembefordulva elődjei, a „korrupt globalista establishment” politikájával, Trump a többi között felszámolta a valaha a Clinton-adminisztráció által kitárgyalt NAFTA (Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény) egyezményt és vámháborút vívott a feltörekvő Kínával.

A trumpzimus harmadik sarokköve természetesen az amerikai baloldalt eluraló woke mozgalommal, a társadalmi igazságosság posztmodern projektjével való szembenállás. Ennek persze megvan az a pikantériája, hogy a neoliberalizmussal összejátszik: Trump gyakran illeti az óriáscégeket, akikkel szemben az amerikai munkavállalókat megvédené, a „woke” kifejezéssel.

Persze a woke-kal szembeni diskurzus és politizáls ettől függetlenül is figyelmet érdemel. Elvégre Trump központi üzenete, a „Make America Great Again” szoros ellentétben áll azzal a történelemszemlélettel és társadalomkritikával, amit a dekonstrukcionista baloldal s szellemi zászlóshajója, a New York Times által meghirdetett „1619 Projekt” hirdet.

Míg a baloldali értelmiség egyre befolyásosabb része számára az amerikai történelem az elnyomás, a kirekesztés és a rasszizmus történelme – amelyet a Függetlenségi Nyilatkozat és az Alapítás-eszme helyett a rabszolgaság, mint afféle Eredendő Bűn központi tematikáján keresztül kell elgondolni – addig Trump számára Amerika a világ legnagyobb nemzete.

2020. július 4-én, Mt. Rushmoore-i ünnepi beszédében Trump például ezt állította azokról a bizonyos „ők”-ről: 

„Az ő céljuk nem az, hogy jobbá tegyék Amerikát; az ő céljuk, hogy végezzenek Amerikával. [...] Ledöntenék azokat az értékeket, amelyek a rabszolgaság felszámolását ihlették Amerikában, majd az egész világban. [...] Ledöntenék azokat a meggyőződéseket, azt a kultúrát és azt identitást, amelyek Amerikát a világtörténelem legdinamikusabb és legtoleránsabb társadalmává tették.”

A három eszme „átka” így ér körbe az amerikai politikában: megformázta az amerikai politikai-gazdasági elit mentalitását, de ezzel el is átkozta azt. A trumpizmussal szemben olyan ellen-ideológiát termeltek ki, ami radikálisan szembenáll mindennel, amiről az amerikai liberalizmus elmúlt hatvanéves története szólt. Ezáltal az amerikai kultúra viszont mintha zárt ajtók mögött találná magát az identitáspolitika, a széthúzás és a konszenzus keresésére való teljes képtelenség ketrecében. A kérdés, milyen szellemi fordulat juttathatná ki Amerikát ebből a ketrecből?

Írta: Béndek Ábris

Tetszett a cikk? Hasonló tartalmakért kövess minket a Facebookon

süti beállítások módosítása